متن آهنگ عمار داره این خاک از حامد زمانی

عمار داره این خاک

متن آهنگ عمار داره این خاک از حامد زمانی

بازی ادامه داره هر چند صحنه تنها!
درگیره های و هوی پوچ یه مشت برده ست…
امروز میشه فهمید از خنده های دشمن دستایی پشت پرده ست!!
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر عمار داره این‌خاک
عمری شعار دادیم ما عاشق جهادیم مختار داره این خاک
از فکر کاسه لیسی تا کیف انگلیسی از این تفنگ سر پر تا کودتای لبخند!
یا از نظام برده دستای پشت پرده
از خاک ریشه داری که با غرور و غیرت راهشو عوض نکرده

تا اون که با تجاوز گورش رو با دو دستش تو خاک این وطن کند
ما راهمون همینه با اهل صلح تدبیر با اهل مهر لبخند
هیهات من الذله با شور و با تلاطم
تو دستمون همیشه شمشیر ما استطعتم
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر عمار داره این‌خاک
عمری شعار دادیم ما عاشق جهادیم مختار داره این خاک
روباه کارش اینه پس آفریده میشه تا که خبیث باشه تا کاسه لیس باشه!
پس یک کلام باید یا صهیونیست باشه یا انگلیس باشه

بازی ادامه داره هر چند صحنه تنها!
درگیره های و هوی پوچ یه مشت برده ست…
امروز میشه فهمید از خنده های دشمن دستایی پشت پرده ست!!

همچنین بخوانید: متن آهنگ یگان از حامد زمانی